Artxidoc 2017-06-16T11:44:57+00:00

L’objectiu d’ArtxiDoc és el tractament i processament de fons documentals proporcionant als nostres clients serveis específics per a cadascuna de les col·leccions reunides.

Entenem que és primordial focalitzar l’atenció cap els fons d’arxiu personals agrupats pel mateix productor, famílies i hereus com una de les fonts importants d’investigació encara avui en gran part menystinguda.

L’esforç que suposa construir, conservar i preservar qualsevol tipus de fons personal d’arxiu exigeix una resposta professional de qualitat a la vegada que propera i confidencial en la seva gestió.

Utilitzem recursos tecnològics dinàmics per a la generació d’activitats de difusió, exposició, investigació, creació i intercanvi cultural.